แหล่งโบราณสถาน

ปราสาทจอมพระ Prasat Chom Pra

พุทธศตวรรษที่ 18 (บายน)15°06′00′′องศาเหนือ - 103°36′36′′องศาตะวันออก

ปราสาทบ้านพลวง Prasat Ban Pruang

พุทธศตวรรษที่ 16-17 (บาปวน)14°36′36″องศาเหนือ - 103°25′48″ องศาตะวันออก

ปราสาทตาเมือนธม Prasat Ta Muan Thom

พุทธศตวรรษที่ 16-17 (บาปวน)14°21′00″องศาเหนือ - 103°16′12″องศาตะวันออก

ปราสาทยายเหงา Prasat Yai Ngao

พุทธศตวรรษที่ 16-1714°37′12″องศาเหนือ - 103°53′24″ องศาตะวันออก

ปราสาทภูมิโปน Prasat Pumi Pone

พุทธศตวรรษที่ 13 (ไพรกเมง)14°33′00″ องศาเหนือ - 103°52′48″ องศาตะวันออก

ปราสาทตระเปียงเตีย Prasat Tra Pieng Teiy

พุทธศตวรรษที่ 23-2414°44′24″องศาเหนือ - 103°46′12″องศาตะวันออก

ปราสาทมีชัย Prasat Mee Chai

พุทธศตวรรษที่ 16-1714°36′36″ องศาเหนือ - 103°39′36″องศาตะวันออก

ปราสาทบ้านปราสาท Prasat Ban Pra Sat

พุทธศตวรรษที่ 18 (บายน)14°36′36″ องศาเหนือ - 103°39′36″ องศาตะวันออก

ปราสาทบ้านสนม Prasat Ban Sa Nom

พุทธศตวรรษที่ 16-1715°12′00″ องศาเหนือ - 103°46′12″ องศาตะวันออก

ปราสาทขุมดิน Prasat Khum Din

พุทธศตวรรษที่ 16-1715°13′12″องศาเหนือ - 103°55′12″ องศาตะวันออก

ปราสาทนางบัวตูม Prasat Nang Bua Tum

พุทธศตวรรษที่ 16-17 (บาปวน)15°18′36″ องศาเหนือ - 103°38′24″ องศาตะวันออก

บ้านบัลลังก์ และอุ้มหลักหินบัลลังก์ Ban Lang & Ban Lang Throne

พุทธศตวรรษที่ 16-17 (บาปวน)15°19′48″ / 15°19′48″องศาเหนือ - 103°41′24″ / 103°42′00″องศาตะวันออก

วัดป่าดงน้ำคำ Dong Nam Nome Temple

พุทธศตวรรษที่ 23-2415°16′12″ องศาเหนือ - 103°58′12″องศาตะวันออก

ปราสาททอง Prasat Tong

พุทธศตวรรษที่ 23-2414°59′24″ องศาเหนือ - 103°37′48″ องศาตะวันออก

ปราสาทพระปืด Prasat Pra Perd

พุทธศตวรรษที่ 23-2414°57′36″ องศาเหนือ - 103°35′24″ องศาตะวันออก
< 1 2 3